*توجه کنید :
  • از ارسال درخواست های تکراری خودداری کنید.
  • از کلمات مناسب استفاده کنید.
  • در صورت مشاهده هر گونه بی احترامی حساب فرد متخلف مسدود میشود.
  • ...